دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، اسفند 1392 
3. ارزیابی مقاومت به بیماری آتشک و نشانگرهای وابسته به آن در برخی ارقام گلابی اروپایی و آسیایی

صفحه 659-672

جواد عرفانی؛ حمید عبداللهی؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی‌مقدم؛ کاظم ارزانی


4. تنوع ژنتیکی و تجزیه به عامل‌ها برای صفات زراعی و مورفولوژیکی در توده‌های گندم دوروم

صفحه 673-692

رضا کاویانی؛ مصطفی آقائی سربرزه2؛ محمدرضا بی‌همتا؛ محسن محمدی


7. عملکرد کمی و کیفی علوفه اکوتیپ‌های یونجه مناطق سردسیر ایران

صفحه 729-745

سیدمحمدعلی مفیدیان؛ علیرضا آقاشاهی؛ علی مقدم


8. مقایسه عملکرد هیبریدهای خارجی ذرت با ارقام داخلی

صفحه 747-760

رجب چوکان؛ افشار استخر؛ حسین حدادی؛ محمدرضا شیری؛ کامران انوری؛ عزیز آفرینش؛ همایون دارخال؛ ثریا قاسمی


10. تهیه هیبریدهای چغندرقند حامل ژن مقاومت به بیماری ریزومانیا و مقایسه عملکرد و کیفیت آن‌ها

صفحه 777-789

محمدرضا فتحی؛ سعید واحدی؛ محسن بذرافشان؛ حسنعلی شهبازی؛ محمد عبداللهیان نوقابی


13. ارتباط زیر واحدهای گلوتنین سنگین و صفات مرتبط با کیفیت دانه در ارقام گندم نان

صفحه 823-838

الهام مهرآذر؛ محسن محمدی؛ گودرز نجفیان؛ علی ایزدی دربندی


14. صفات رویشی و زایشی برخی ارقام و ژنوتیپ‌های بومی ایرانی و خارجی گردو (Juglans regia L.)

صفحه 839-855

داراب حسنی؛ محمدرضا مظفری؛ یحیی دهقان‌شورکی؛ اصغر سلیمانی؛ اکبر لونی


15. لاین‌های گزینش شده از بادمجان‌های بومی ایران در آزمایش‌های پیشرفته عملکرد

صفحه 857-859

محمود باقری؛ ساسان کشاورز؛ عبدالجمیل زربخش؛ کریم عرب سلمانی


16. پیشاهنگ، رقم جدید ارزن معمولی برای تولید علوفه قصیل در دوره زمانی کوتاه

صفحه 861-863

اردلان مهرانی؛ سیدافشین مساوات؛ احمدعلی شوشی؛ محمدرضا عباسی؛ حمید نجفی‌نژاد؛ سیدعلی طباطبائی؛ علیرضا قاسمی