اخبار و اعلانات

آیین نامه نشریات علمی

ایین نامه نشریات علمی اردیبهشت 98 برای مشاهده کلیک کنید

مطالعه بیشتر

راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاههای علمی

راهنمای نمایه سازی نشریات درپایگاههای علمی برای مشاهده کلیک کنید

مطالعه بیشتر

COPE

COPE جهت مشاهده کلیک کنید

مطالعه بیشتر

راهنمای دریافت DOR

راهنمای دریافت DOR برای مشاهده کلیک کنید

مطالعه بیشتر

کارگاه+آموزشی+استانداردسازی-+فروردین+1402+(ویرایش+شده)

کارگاه+آموزشی+استانداردسازی-فروردین +1402(ویرایش + شده) برای مشاهده کلیک کنید

مطالعه بیشتر

نشست با سردبیران و مدیران مسئول نشریات- بهمن 1401

نشست با سردبیران و مدیران مسئول نشریات - بهمن 1401 برای مشاهده کلیک کنید

مطالعه بیشتر

راهنمای استفاده ازScopus

راهنمای استفاده از اسکوپوس برای مشاهده کلیک کنید

مطالعه بیشتر

تغییرات شیوه نامه ارزیابی نشریات در سالهای 1400 و 1401

تغییرات شیوه نامه ارزیابی نشریات در سالهای 1400و 1401 برای مشاهده کلیک کنید

مطالعه بیشتر