پرسش‌های متداول

1-آیا ارسال مقاله با استفاده از پست الکترونیکی امکان‌پذیر است؟

پاسخ: خیر، تنها راه ارسال مقاله به نشریه علمی نهال و بذر از طریق سامانه اختصاصی این نشریه می‌باشد. مقالاتی که به پست الکترونیکی نشریه ارسال ‌شوند در فرآیند بررسی و داوری قرار نخواهند گرفت.

2- چگونه می‌توانم مقاله‌ام را به این نشریه ارسال کنم؟

پاسخ: نویسنده مسئول مکاتبات پس از ثبت نام در سامانه نشریه علمی نهال و بذر و دریافت نام کاربری و رمز عبور می‌تواند مقاله را طبق شیوه نامه ارائه شده در راهنمای نویسندگان که بر روی سامانه این نشریه دردسترس است تدوین و برروی سامانه نشریه بارگذاری و ارسال کنید.

3- از کجا می توانم راهنمای نویسندگان برای تنظیم و تدوین مقاله را پیدا کنم؟

پاسخ: در راهنمای نویسندگان، که بر روی سامانه نشریه علمی نهال و بذر در دسترس است، ساختار مقاله و نحوه تدوین آن برای ارسال به این نشریه به‌طور کامل شرح داده شده است.

4- هزینه برای انتشار مقاله در نشریه علمی نهال و بذر چقدراست؟

پاسخ: بر اساس تصمیم هیات تحریریه (گروه دبیران) در حال حاضر هزینه ای دریافت نمی شود.