دوره و شماره: دوره 37، شماره 2، تیر 1400 
1. تعیین رابطه ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ‌های درخت به جمع‌آوری شده از مراکز پیدایش و تنوع این گونه با استفاده از نشانگرهای SSR

صفحه 127-147

محمد ترکاشوند؛ مهرشاد زین‌العابدینی؛ حمید عبداللهی؛ علی وطنپور ازغندی؛ آسا ابراهیمی


2. بررسی فاکتورهای پرآزاری عامل بیماری زنگ قهوه‌ای گندم (. Puccinia triticina Eriks) در ایران طی سال‌های 1400-1396

صفحه 149-169

سیدطه دادرضائی؛ محمدعلی دهقان؛ صفرعلی صفوی؛ محمد دالوند؛ کمال شهبازی؛ نصرت‌اله طباطبائی؛ محمود نصرالهی؛ عزت‌اله نباتی؛ علی ناظری؛ الهام اله حسنی؛ حسام‌الدین مفیدی؛ احمد احمدپور؛ فرنو ملک‌پور؛ زهره حسن بیات


5. گروه‏ بندی تعدادی از ارقام تجاری گندم نان ( . Triticum aestivum L ) آبی در ایران بر اساس ویژگی‏ های کیفیت دانه

صفحه 225-241

حدیث فراهانی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم؛ عبداله محمدی؛ خلیل زینلی نژاد؛ فریبا نقی پور


6. ارزیابی صفات زراعی، پایداری عملکرد و ویژگی های کیفیت ژنوتیپ های سیب زمینی در مناطق کشت بهاره کشور

صفحه 243-266

داود حسن‌پناه؛ احمد موسی پور گرجی؛ خسرو پرویزی؛ امیرهوشنگ جلالی؛ کوروش شجاعی نوفرست