دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، آذر 1388 
پاسخ رشد رویشی دانهال‌های جوان پنج رقم بادام به تنش کم‌آبی

صفحه 551-567

10.22092/spij.2017.110979

سیداصغر موسوی؛ مریم تاتاری؛ عبدالمحمد محنت‌کش1؛ بیژن حقیقتی


بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‌های جو: I- پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه (هوردئین) و صفات زراعی

صفحه 585-604

10.22092/spij.2017.110981

شهاب حاج منصور؛ محمدرضا بی‌همتا؛ علیرضا نبی‌پور؛ عبدالله محمدی؛ سیدمصطفی پیرسیدی؛ حمیدرضا نیکخواه


مکان یابی QTL مقاومت به سفیدک پودری(Oidium neolycopersici L. Kiss ) درگوجه فرنگی

صفحه 635-649

10.22092/spij.2017.110984

شیوا عزیزی‌نیا؛ حسن زینالی؛ عباسعلی زالی؛ سیروس عبدمیشانی


شیرودی، رقم جدید برنج پرمحصول و دارای کیفیت مطلوب

صفحه 655-656

10.22092/spij.2017.110986

علی محدثی؛ احمد اشراقی؛ مرتضی نصیری؛ منصور بهرامی؛ مهرزاد اله‌قلی‌پو؛ غلامعباس کیانوش؛ فاطمه توسلی؛ ترانه اسکو؛ حبیب‌اله عارفی؛ مسعود محمد صالحی