دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، آذر 1388 
3. پاسخ رشد رویشی دانهال‌های جوان پنج رقم بادام به تنش کم‌آبی

صفحه 551-567

سیداصغر موسوی؛ مریم تاتاری؛ عبدالمحمد محنت‌کش1؛ بیژن حقیقتی


5. بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‌های جو: I- پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه (هوردئین) و صفات زراعی

صفحه 585-604

شهاب حاج منصور؛ محمدرضا بی‌همتا؛ علیرضا نبی‌پور؛ عبدالله محمدی؛ سیدمصطفی پیرسیدی؛ حمیدرضا نیکخواه


8. مکان یابی QTL مقاومت به سفیدک پودری(Oidium neolycopersici L. Kiss ) درگوجه فرنگی

صفحه 635-649

شیوا عزیزی‌نیا؛ حسن زینالی؛ عباسعلی زالی؛ سیروس عبدمیشانی


10. شیرودی، رقم جدید برنج پرمحصول و دارای کیفیت مطلوب

صفحه 655-656

علی محدثی؛ احمد اشراقی؛ مرتضی نصیری؛ منصور بهرامی؛ مهرزاد اله‌قلی‌پو؛ غلامعباس کیانوش؛ فاطمه توسلی؛ ترانه اسکو؛ حبیب‌اله عارفی؛ مسعود محمد صالحی