راهنمای نویسندگان

بنام خدا

برای دانلود فرم تعارض اینجا کلیک کنید و
بعد از تکمیل بارگذاری کنید

 برای دانلود فرم تعهد نگارندگان اینجا کلیک کنید و
بعد از تکمیل بارگذاری کنید

 

راهنمای تهیه مقاله برای مجله نهال و بذر نشریه نهال و بذر

نشریه نهال و بذرمقالات پژوهشی حاصل از نتایج پژوهش های در زمینه علوم وابسته به به نژادی و ژنتیک، به‌زراعی و فیزیولوژی گیاهان زراعی و باغی که به زبان فارسی نوشته شده اند و قبلاً به هیچ طریق انتشار نیافته باشند و یا همزمان به مجلات دیگر ارائه نشده اند را با داوری علمی و ادبی می پذیرد و منتشر می‌کند. مقالاتی که خلاصه آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده باشد، مستثنی هستند. مقالات در زمینه‌های به‌زراعی و مدیریت مزرعه و اکوفیزیولوژی (تغذیه گیاهی، تاریخ کاشت، و موارد مشابه و تنش‌های محیطی غیرزنده) گیاهان زراعی و باغی که شرایط محیطی بر نتایج آن‌ها تاثیر قابل ملاحظه‌ای دارد، باید حداقل نتایج دو تا سه سال و یا محیط‌های مختلف (با توجه به موضوع و هدف پژوهش) را ارائه کنند. نتایج حاصل از اجرای یک سال یا در یک محیط این قبیل پژوهش ها پذیرفته نمی‌شود. در هرشماره در صورت وجود مقاله کوتاه پژوهشی یا گزارش کوتاه پژوهشی (حد اکثر دو مقاله/گزارش) چاپ می شود. علاوه بر این مقاله های مروری در زمینه های فوق الذکر به صورت سفارش به متخصصین شناخته شده در حوزه های مربوطه نیز چاپ و منتشر می شود.

روش نگارش و ارسال مقاله

هر مقاله باید روی کاغذ سفید بدون آرم و سر برگ به قطع28 × 21 سانتیمتر (A4) با سه سانتیمتر حاشیه از چهار طرف و فاصله خطوط یک و نیم سانتیمتر با خط B Zar-13 برای فارسی و Times New Roman-12 برای انگلیسی تایپ و ارائه شود. تا حد امکان از به کار بردن کلمات خارجی در متن مقاله خودداری شود. هر گونه واژه خارجی باید به شیوه نگارش فارسی نوشته و در مقابل آن و داخل پرانتز، واژه به زبان اصلی نگاشته شوند. نام علمی گیاهان یا موجودات زنده با حروف ایتالیک نگاشته شوند. محتوای مقاله نباید از 15 صفحه تجاوز کند. پس از داوری در صورتی که مقاله پذیرفته شود نتیجه به نحو شایسته به اطلاع نگارنده(گان) می‌رسد.

    گواهی پذیرش مقاله فقط پس از تکمیل مراحل بررسی و داوری، تائید داور نهائی و تایید گروه دبیران صادر و مراتب با درج شماره جلد و شماره نشریه ای که مقاله در آن چاپ خواهد شد، به اطلاع نگارنده(گان) می رسد.

قسمت‌های مختلف مقاله

هر مقاله باید شامل برگ مشخصات و اطلاعات نگارندگان، عنوان ، چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، سپاسگزاری، منابع مورد استفاده و چکیده به زبان انگلیسی باشد. از اضافه کردن قسمت های اضافی نظیر: نتیجه گیری کلی، جمع بندی و غیره که در فرمت مجله تعریف نشده اند اجتناب شود.

برگ شناسه و اطاعات نگارندگان

برگ مشخصات و اطلاعات نگارندگان مقاله بایستی در یک صفحه جداگانه ارائه شود و در برگیرنده موارد زیر باشد: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نگارنده (گان)، مرتبه علمی نگارنده (گان)، نام دانشگاه/دانشکده/سازمان/موسسه/مرکز/ایستگاه، آدرس کامل پستی (همراه با کدپستی)، آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن ثابت و دورنگار (فاکس) محلی که نگارنده (گان) در آن اشتغال دارند و محل انجام پژوهش.

برگ مشخصات مقاله بایستی به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه و توسط نگارنده مسئول به امضای کلیه نگارنده (گان) برسد. در صورتی که مقاله ارائه شده بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری یکی از نگارندگان باشد مشخص شود و شماره طرح تحقیقاتی مصوب که مقاله از آن استخراج شده حتماً ذکر شود. مشخص کردن نگارنده مسئول مقاله و آدرس الکترونیکی او الزامی است. از درج اسامی نگارندگان بر روی صفحه اول مقاله اجتناب شود.

تعداد و ترتیب نگارندگان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و هنگام بارگذاری آن بر روی سامانه نشریه مشخص شده است، مورد قبول است و تقاضای حذف، اضافه کردن یا تغییر در ترتیب اسامی نگارندگان در هر مرحله از بررسی و داوری، به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود.

عنوان

عنوان باید کوتاه، متناسب با محتوی مقاله، رسا و جامع باشد و حد اکثر از 25 کلمه بیشتر نباشد. عنوان اولین قسمتی از مقاله است که مخاطب آنرا می بیند، بنابراین باید جامع و جذاب باشد. زیر عنوان فارسی، عنوان انگلیسی (با حروف کوچک، فقط حرف اول کلمات اصلی بزرگ) تایپ شود. در صفحه اول و سایر صفحات نباید نام و مشخصات نگارنده(گان) درج شود.

چکیده فارسی

چکیده فارسی باید حداکثر در 200 کلمه به صورت یک پارگراف که فشرده گویایی از محتوی کل مقاله و با تاکید بر اهمیت پژوهش، هدف، مواد و روش‌ها و نتایج اصلی پژوهش باشد، ارائه شود. از ارائه نتایج به صورت توصیفی اجتناب و نتایج مهم بصورت کمی و فشرده ارائه شود. در زیر چکیده فارسی مقاله حداکثر هفت واژه کلیدی درج شود. واژه های کلیدی نباید تکرار واژه های مورد استفاده در در عنوان مقاله باشند.

توجه: مقالاتی که با عنوان مقاله کوتاه پژوهشی و گزارش کوتاه پژوهشی ارائه می‌شوند نیازی به چکیده ندارند.

مقدمه

در این قسمت پس از مرور جامع و اشاره کافی به منابع و پژوهش های اجرا شده قبلی در زمینه موضوع مقاله و جمع بندی و تعیین شکاف پژوهشی و توجیه پژوهش منتج به مقاله، هدف پژوهش بطور واضح بیان شود. تا جایی که ممکن است منابع پژوهش های مرتبط با محصول و موضوع مقاله در مقدمه مورد استفاده قرار گیرد. مقدمه باید بصورت پارگراف های دسته بندی شده، مرتبط و منسجم نگارش شود به طوریکه جمله انتهایی هر پاراگراف مطلع پاراگراف بعدی باشد. از نگارش مقدمه بصورت پاراگراف های گسسته اجتناب شود.

مواد و روش‌ها

در این قسمت، مواد و روش‌های مورد استفاده در اجرای پژوهش به ویژه طرح آزمایشی، روش‌های ابداعی یا موارد خاصی که برای اولین بار به کار گرفته می‌شوند با شرح کامل و گویا بیان شود. در مورد روش‌های شناخته شده و اقتباس شده از دیگران تنها ذکر منبع مربوطه کافی است. ذکر نام‌های دقیق علمی و تجارتی مواد، دستگاه‌ها و منابع آن‌ها ضروری است. اعتبار نتایج یک پژوهش به هویت مواد آزمایشی، دقت روش اجرا، یادداشت برداری از صفات و خصوصیات مورد ارزیابی از تیماری های آزمایشی مورد بررسی و روش های مورد استفاده برای فراوری و تجزیه و تحلیل نتایج آن است. بنابر این در نگارش و بیان مواد و روش ها دقت کافی مبذول شود.

نتایج و بحث

نتایج پژوهش به صورت نوشتار، جدول، شکل و نمودار در این قسمت ارائه می‌شود. نتایج مندرج در جدول‌ها به هر نحو و یا به هر شکل نباید در مقاله تکرار شود. هر جدول از شماره، عنوان، سرستون‌ها و متن جدول تشکیل می‌شود. هر جدول با یک خط افقی از شماره و عنوان جدول متمایز می‌شود. همچنین سر جدول با یک خط افقی از متن جدول جدا شده و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم می‌شود. در صورت لزوم می‌توان برای تقسیم سر جدول از خطوط افقی در داخل کادر سر جدول نیز استفاده کرد. در بالای کادر جدول پس از کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر می‌شود. در متن جدول نباید از خطوط افقی و عمودی استفاده کرد. هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد.

چنانچه تمام ارقام متن جدول دارای واحد مشترک باشند. می‌توان واحد را در عنوان اصلی جدول ذکر کرد. توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صورت زیرنویس ارائه می‌شود و ارتباط آنها با جدول به صورت اعداد یا حروف انگلیسی در بالا و سمت راست جملات و اعداد مشخص می‌شود. نتایج و بررسی‌های آماری باید به یکی از روش‌های علمی در جدول منعکس شود، چنانچه محاسبات آماری منجر به تفاوت معنی‌دار شده باشد در سطوح احتمال 5% و 1% به ترتیب با یک یا دو ستاره نشان داده می شود.

برای این که جداول مربوط به نتایج برای خوانندگان غیرفارسی زبان نیز قابل استفاده باشد، شماره و عنوان جدول، متن جدول، سر ستون‌ها و کلیه علائم و توضیحات پای جدول باید دوزبانه (فارسی و انگلیسی) و انگلیسی زیر فارسی نوشته شود. اعداد متن جدول نیز باید به انگلیسی با استفاده از نقطه برای ممیز (فرمت معمول تایپ لاتین) نوشته و ضروری است کلیه مندرجات جدول از چپ به راست تنظیم شود. اندازه جدول حتی‌المقدور از 20 × 12 سانتی‌متر نباید بیشتر نباشد.

شکل‌ها (عکس یا نمودار) باید به صورت رنگی یا سیاه و سفید و در ابعاد 5/7 × 7 (حداکثر 9 × 12) تهیه شوند. شکل‌ها نیز باید با اعداد انگلیسی تنظیم شوند و ترجمه انگلیسی عنوان و محورهای شکل‌ها نیز در زیر عنوان فارسی نوشته شود.

تاریخ‌های مورد اشاره در متن جدول و شکل ها بایستی به تاریخ میلادی تبدیل و در جدول و شکل ارائه شود.

توجه: شماره و عنوان جدول‌ها به زبان فارسی و انگلیسی در بالای آن‌ها و شماره و عنوان شکل‌ها به زبان فارسی و انگلیسی در زیر آن‌ها نوشته شود. در نگارش عنوان جدول و شکل باید که خود توضیحی (Auto-explanation) رعایت شود به طوریکه خواننده بدون مراجعه به سایر قسمت های مقاله بتواند اطلاعات کافی را از محتوی جدول و شکل کسب کند. جدول ها و شکل ها بایستی در متن مقاله به ترتیب مورد ارجاع قرار گیرند.

بعد از ارائه نتایج با روش بالا، نتایج حاصل تجزیه و تحلیل و با ذکر دلایل علمی تفسیر می‌شود و با توجه به هدف پژوهش با نتایج دیگران مقایسه و تفاوت ها و مشابهت ها با ذکر دلایل و مستندات علمی بحث و نتیجه‌گیری به عمل می‌آید. مقایسه نتایج حاصل از پژوهش با نتایج پژوهش های مشابه در منابع داخلی و خارجی در این قسمت ضروری است. نگارنده(گان) می‌توانند در صورت لزوم پیشنهادات خود را برای انجام تحقیق‌های بعدی در پایان بحث ارائه کنند.

سپاسگزاری

در این قسمت که حداکثر در چهار سطر تنظیم می‌شود، می‌توان از اشخاص و افرادی حقیقی/حقوقی که در راهنمایی و یا انجام پژوهش مساعدت کرده و یا در تامین بودجه، امکانات و لوازم کار نقش مؤثری داشته‌اند، سپاسگزاری کرد. این قسمت نیز از قسمت های مهم مقاله است و نشاندهنده ارج نهادن به نقش دیگران در انجام پژوهش است.

منابع مورد استفاده

در این قسمت کلیه منابع ذکر شده در لیست باید در متن مقاله مورد استفاده قرار گرفته باشند. تمام منابع مورد استفاده اعم از داخلی یا خارجی باید به زبان انگلیسی نوشته شوند (نام نگارندگان، سال میلادی، عنوان مقالات یا کتاب‌ها، نام نشریات یا ناشرین، عنوان کنگره‌ها، شماره جلد، شماره نشریه و شماره صفحات (با استفاده از چکیده انگلیسی مقالات یا مطالب پشت جلد انگلیسی نشریات) برای کتاب‌ها، پایان نامه ها درج تعداد صفحات کتاب الزامی است.. توجه: گزارش‌های نهائی یا سالانه طرح‌های تحقیقاتی قابل استناد در مقالات علمی- پژوهشی نیستند و نباید در لیست منابع مورد استفاده قرار داده شوند.

در صورتی که برای یک موضوع لازم باشد چند منبع ذکر شود، منابع به ترتیب سال انتشار مرتب شوند. ترتیب نگارش هر منبع علمی در فهرست منابع بدین صورت است: در مورد مقاله نام خانوادگی نگارنده ، حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شماره جلد، در داخل پرانتز شماره مجله، و اولین و آخرین صفحات قید می‌شود. در صورتی که مقاله بیش از یک نگارنده داشته باشد. پس از نگارنده اول نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نفرات بعدی به ترتیب ذکر می‌شود. در مورد کتاب به ترتیب نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نگارنده یا نگارندگان، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب (حروف اول کلمات بزرگ) شماره جلد، نام ناشر، محل انتشار و تعداد کل صفحات کتاب خواهد آمد.

در صورتی که از یک نگارنده چندین منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد ترتیب درج آن‌ها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید و اگر از نگارنده‌ای چندین منبع هم سال موجود باشد می‌توان با نوشتن حروف a ، b و c در جلو سال انتشار، آن‌ها را از یکدیگر متمایز کرد. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می‌شوند. در مورد مرجعی که نگارنده آن مشخص نیست به جای نام نگارنده کلمه Anonymous درج می‌شود. مقالات یا کتاب‌هائی که به زبان فارسی منتشرشده‌اند در آخر منبع کلمه (in Persian) اضافه شود.

مثال:

برای مقاله:

Arzani, K. 2002. Introduction of some Asian pear cultivars (Pyrus pyrifolia) to Iran. Acta Horticulturae596: 278-290.

Moghaddam, A., and Dehghanpour, Z. 2001. Interrelationship among several stability statistics estimated in maize yield trials. Seed and Plant 17: 329-338 (in Persian)

Rodrigues, P. C., Malosetti, M., Gauch, H. G. and van Eeuwijk, F. A. 2014. A weighted AMMI algorithm to study genotype-by-environment interaction and QTL-by-environment interaction. Crop Science 54 (4): 1555-1570.

Yan, W., Fregeau-Reid, J. A., Pageau, D., Martin, R. A., Mitchell fetch, J.W., Etienne, M., Rowsell, J., Scott, P., Price, M., De Haan, B., Cummiskey, A., Lajeunesse, J., Durand, J., and Sparry, E. 2010. Identifying essential test locations for oat breeding in eastern Canada. Crop Science 50: 504-515.

برای کتاب:

Koocheki, A., Jami Ahmadi, M. B., Kamkar, B., and Mahdavi Damghani, A. M. 2001. Principals ofAgricultural Ecology. Jihad-e-Daneshgahi of Mashhad University Publications. Mashhad, Iran. 471 pp. (in Persian).

Yan, W., and Kang, M. S. 2019. GGE Biplot Analysis: A Graphical Tool for Breeders, Geneticists, and Agronomists. CRC Press. Boca Raton, Florida, USA. 288 pp.

فصلی از یک کتاب:

Dickinson, H. G., and Bonner, L. J. 1989. Pollination. pp. 133-157. In: Wright, C. J. (ed.) Manipulaton of Fuiting. Butterworths Publisher, New Zealand.

بی نام

Anonymous, . FAO Statistical Data. Available on: www.faostat.org.

Anonymous, 2014. Statistical Year Book of Agricultural Crops. 1st Volume: Filed Crops. Ministry of Jihad-e-Agriculture, Tehran, Iran. 165 pp. (in Persian).

پایان نامه

Arzani, K. 1994. Horticultural and physiological aspects of vigor control in apricot (Prunus armeniaca L.) under orchard and controlled environment conditions. Ph. D. Thesis. Massey University. New Zealand. 355 pp.

نشریه فنی

Hosseinifard, S. J., and Alipour, H. 2004. Diagnostics and removal of nutrients deficiency of pistachio. Technical Publication No. 82/500. Pistachio Research Institute, Rafsanjan, Iran (in Persian).

مقاله کنگره/کنفرانس

Fichtner, E., Yun Chao, Y., Verreynne, J. S., Tang, L., Ferguson, L., and Lovatt, C. J. 2017. Repeating cycles of on and off yields in alternate bearing olive, pistachio and citrus different mechanisms, common solutions. pp. 96. In: Proceedings of the First International Horticultural Science Conference of Iran, Tehran, Iran.

 

در صورتی که مقاله به صورت خلاصه(Abstract) باشد طرز نوشتن کاملاً شبیه مقاله کامل است با این تفاوت که در قسمت آخر داخل پرانتز (Abstract) آورده شود.

چگونگی ارجاع به منبع در متن مقاله

چگونگی ارجاع به یک منبع در متن مقاله بر اساس نام خانوادگی نگارنده و تاریخ انتشار آن (به زبان انگلیسی و سال میلادی) خواهد بود. برای منابعی که دو نگارنده دارند، ابتدا نام خانوادگی نگارنده اول سپس کلمه and سپس نام خانوادگی نگارنده دوم و بعد سال میلادی انتشار آن ذکر می‌شود. در مورد منابعی که بیش از دو نگارنده دارند نام نگارنده اول و سپس et al., (با حروف ایتالیک) و سال میلادی انتشار آن آورده شود. به طور مثال: Slafer et al., 2018

چکیده به زبان انگلیسی

چکیده انگلیسی مقاله بایستی ترجمه کامل و صحیح چکیده فارسی آن باشد. در پایان چکیده انگلیسی واژگان کلیدی (Key words) آورده شود. واژگان کلیدی تکرار واژه های به کار برده شده در عنوان انگلیسی نباشند. از درج نام نگارندگان بر روی چکیده انگلیسی اجتناب شود.

گزارش همانندجویی

بر اساس قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 31 مرداد 1396 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن با شماره 66612/ت 556686ه مصوب 23 مرداد 1398 هیات وزیران و آیین نامه شماره 195929/و مورخ ششم آذر 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و لزوم صیانت از حقوق پژوهشگران عزیز کشور و پرهیز از تخلفات علمی و پژوهشی از این پس نگارندگان مسئول کلیه مقالات موظفند گزارش همانندچویی مقاله خود را دریافت وهمزمان با ارسال مقاله در سامانه نشریه نهال و بذر بارگذاری نمایند.

سایر نکات ضروری

مقالاتی که بر اساس راهنمای تهیه مقاله برای نشریه نهال و بذر تهیه نشده باشند و با مندرجات این راهنمای نگارش مقاله مطابقت ندارند، در فرآیند بررسی و داوری قرار نمی گیرند.

- در صورت وجود هر گونه ابهام در این راهنمای نگارش مقاله توصیه می شود به مقالات چاپ شده بر روی سامانه نشریه علمی نهال و بذر مراجعه شود.

- مقاله‌های رسیده توسط گروه دبیران نشریه با همکاری متخصصان و افراد صاحب نظر، بررسی و داوری می شود و در صورت تأیید نهایی، با رعایت نوبت به چاپ خواهند رسید.

- درصورتیکه نگارنده (گان) علاقمند به چاپ عکس یا شکل رنگی مربوط به نتایج پژوهش در مقالات خود باشند، پرداخت هزینه مترتب به چاپ بعهده نگارنده (گان) خواهد بود.

- مقاله هایی که بیش از پنج سال از زمان انجام پژوهش (آزمایش) مربوطه گذشته باشد پذیرفته نمی شود.

- نگارندگان مسئول مطالب و نکته نظراتی هستند که در مقالات خود ارائه می‌کنند.

- فقط یکی از نگارندگان مقاله می تواند دانشجو باشد.

- گروه دبیران نشریه حق قبول، رد و ویرایش مقاله‌ها را در هر مرحله‌ای دارد.

  • مقالات پذیرفته نشده بازگردانده نمی شود.

چاپ عکس های رنگی، در صورت تمایل نگارندگان، نیز با پرداخت هزینه ای جداگانه از طرف نگارندگان انجام می شود.