راهنمای نویسندگان

بنام خدا

برای دانلود فرم عدم تعارض منافع اینجا کلیک کنید و
بعد از تکمیل بارگذاری کنید

 برای دانلود فرم تعهد نگارندگان اینجا کلیک کنید و
بعد از تکمیل بارگذاری کنید

 

راهنمای نگارندگان برای نشریه علمی "نهال و بذر"

نشریه علمی نهال و بذر مقالات مروری و پژوهشی اصیل حاصل از نتایج پژوهش های در زمینه علوم وابسته به به نژادی و ژنتیک، بیوتکنولوژی، به‌زراعی و فیزیولوژی گیاهان زراعی، باغی و دارویی که به زبان فارسی نوشته شده اند و قبلاً به هیچ طریق انتشار نیافته باشند و یا همزمان به نشریات (مجلات) دیگر ارائه نشده اند را با داوری علمی و فنی می پذیرد و منتشر می‌کند. مقالاتی که خلاصه آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده باشد، مستثنی هستند. در هرشماره در صورت وجود مقاله کوتاه علمی یا گزارش کوتاه علمی (حد اکثر دو مقاله/گزارش) منتشر می شود.

روش نگارش و ارسال مقاله

هر مقاله باید روی کاغذ سفید بدون آرم و سر برگ به قطع 28 × 21 سانتیمتر (A4) با سه سانتیمتر حاشیه از چهار طرف و فاصله خطوط یک و نیم سانتیمتر با خط B Zar-14 برای فارسی و Times New Roman-12 برای انگلیسی تایپ و ارائه شود. تا حد امکان از به کار بردن کلمات خارجی در متن مقاله خودداری شود. هر گونه واژه خارجی باید به شیوه نگارش فارسی نوشته و در مقابل آن و داخل پرانتز، واژه به زبان اصلی نگاشته شوند. نام علمی گیاهان یا موجودات زنده با حروف ایتالیک نگاشته شوند. محتوای مقاله نباید از 15 صفحه تجاوز کند. پس از داوری در صورتی که مقاله پذیرفته شود نتیجه به نحو شایسته به اطلاع نگارنده (گان) می‌رسد. از درج پاورقی (Footnote) اجتناب شود.

چگونگی ارجاع به یک منبع در متن مقاله بر اساس نام خانوادگی نگارنده و تاریخ انتشار آن (به زبان انگلیسی و سال میلادی) خواهد بود. برای منابعی که دو نگارنده دارند، ابتدا نام خانوادگی نگارنده اول سپس کلمه and ، پس از آن نام خانوادگی نگارنده دوم و بعد سال میلادی انتشار آن ذکر می‌شود. در مورد منابعی که بیش از دو نگارنده دارند نام نگارنده اول و سپس  et al., (با حروف ایتالیک) و سال میلادی انتشار آن آورده شود. به طور مثال: Slafer  et al., 2018

توجه: گواهی پذیرش مقاله فقط پس از تکمیل مراحل بررسی و داوری، تائید داور نهائی و تایید گروه دبیران صادر و مراتب با درج شماره جلد و شماره نشریه ای که مقاله در آن چاپ خواهد شد، به اطلاع نگارنده (گان) می رسد.

 قسمت‌های مختلف مقاله

هر مقاله باید شامل برگ مشخصات و اطلاعات نگارندگان، عنوان ، چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، سپاسگزاری، عدم تعارض منافع، منابع مورد استفاده (به زبان انگیسی) و چکیده انگلیسی مبسوط(Extended Abstract) باشد. از اضافه کردن قسمت های اضافی نظیر: نتیجه گیری کلی، جمع بندی و غیره که در فرمت مجله تعریف نشده اند اجتناب شود.

برگ شناسه و اطاعات نگارندگان

  برگ مشخصات و اطلاعات نگارندگان مقاله بایستی در یک صفحه جداگانه ارائه شود و در برگیرنده موارد زیر باشد:

عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نگارنده (گان)، مرتبه علمی نگارنده (گان)، نام دانشگاه/دانشکده/سازمان/موسسه/مرکز/ایستگاه، آدرس کامل پستی (همراه با کدپستی)، آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن ثابت و دورنگار (فاکس) محلی که نگارنده (گان) در آن اشتغال دارند و محل انجام پژوهش. برگ مشخصات مقاله بایستی به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه شود و توسط نگارنده مسئول به امضای کلیه نگارنده (گان) برسد.

در صورتی که مقاله ارائه شده بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری یکی از نگارندگان باشد مشخص شود و شماره طرح تحقیقاتی مصوب که مقاله از آن استخراج شده حتماً ذکر شود. مشخص کردن نگارنده مسئول مقاله و آدرس الکترونیکی او الزامی است. از درج اسامی نگارندگان بر روی صفحه اول مقاله اجتناب شود.

  توجه: تعداد و ترتیب نگارند گان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و هنگام بارگذاری آن بر روی سامانه نشریه مشخص شده است، مورد قبول است و تقاضای حذف، اضافه کردن یا تغییر در ترتیب اسامی نگارند گان در هر مرحله از بررسی و داوری، به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود.

عنوان

عنوان باید کوتاه، متناسب با محتوی مقاله، رسا و جامع باشد و حد اکثر از 25 کلمه بیشتر نباشد. عنوان اولین قسمتی از مقاله است که مخاطب آنرا می بیند، بنابراین باید جامع و جذاب باشد. زیر عنوان فارسی، عنوان انگلیسی (با حروف کوچک، فقط حرف اول کلمات اصلی بزرگ) تایپ شود. در صفحه اول و سایر صفحات نباید نام و مشخصات نگارنده(گان) درج شود.

چکیده فارسی

چکیده فارسی باید حداکثر در 200 کلمه به صورت یک پارگراف که فشرده گویایی از محتوی کل مقاله و با تاکید بر اهمیت پژوهش، هدف، مواد و روش‌ها و نتایج اصلی و بارز پژوهش باشد، ارائه شود. از ارائه نتایج به صورت توصیفی اجتناب و نتایج مهم بصورت کمی و فشرده ارائه شود. در زیر چکیده فارسی مقاله حداکثر هفت واژه کلیدی درج شود. وازه های کلیدی نباید تکرار واژه های مورد استفاده در در عنوان مقاله باشند.

توجه: مقالاتی که با عنوان مقاله کوتاه علمی و گزارش کوتاه علمی ارائه می‌شوند نیازی به چکیده ندارند.

مقدمه

در این قسمت پس از مرور جامع و اشاره کافی به منابع و پژوهش های اجرا شده قبلی در زمینه موضوع مقاله و جمع بندی و تعیین شکاف پژوهشی و توجیه پژوهش منتج به مقاله، هدف پژوهش بطور واضح بیان شود. تا جایی که ممکن است منابع جدید پژوهش های مرتبط با محصول و موضوع مقاله در مقدمه مورد استفاده قرار گیرد. مقدمه باید بصورت پارگراف های دسته بندی شده، مرتبط و منسجم نگارش شود به طوریکه جمله انتهایی هر پاراگراف مطلع پاراگراف بعدی باشد. از نگارش مقدمه بصورت پاراگراف های گسسته اجتناب شود.

مواد و روش‌ها

در این قسمت، مواد و روش‌های مورد استفاده در اجرای پژوهش به ویژه طرح آزمایشی، روش‌های ابداعی یا موارد خاصی که برای اولین بار به کار گرفته می‌شوند با شرح کامل و گویا بیان شود. در مورد روش‌های شناخته شده و اقتباس شده از دیگران تنها ذکر منبع مربوطه کافی است. ذکر نام‌های دقیق علمی و تجارتی مواد، دستگاه‌ها و منابع آن‌ها ضروری است. اعتبار نتایج یک پژوهش به هویت مواد آزمایشی، دقت روش اجرا، یادداشت برداری از صفات و خصوصیات مورد ارزیابی از تیمارهای آزمایشی مورد بررسی و روش های مورد استفاده برای فراوری داده ها و تجزیه و تحلیل نتایج آن است. مواد و روش ها باید به زبان "زمان گذشته" نوشته شود. بنابر این در نگارش و بیان مواد و روش ها دقت کافی مبذول شود.

نتایج و بحث

نتایج پژوهش به صورت نوشتار، جدول، شکل و نمودار در این قسمت ارائه می‌شود. نتایج مندرج در جدول‌ها به هر نحو و یا به هر شکل نباید در مقاله تکرار شود. هر جدول باید بلافاصله پس از اینکه برای اولین بار در متن به آن ارجاع داده شد و یا اینکه در بالای صفحه بعدی ارائه شوند. هر جدول از شماره، عنوان، سرستون‌ها و متن جدول تشکیل می‌شود. هر جدول با یک خط افقی از شماره و عنوان جدول متمایز می‌شود. همچنین سر جدول با یک خط افقی از متن جدول جدا شده و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم می‌شود. در صورت لزوم می‌توان برای تقسیم سر جدول از خطوط افقی در داخل کادر سر جدول نیز استفاده کرد. در بالای کادر جدول پس از کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر می‌شود. در متن جدول نباید از خطوط افقی و عمودی استفاده کرد. هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد.

چنانچه تمام ارقام متن جدول دارای واحد مشترک باشند، می‌توان واحد را در عنوان اصلی جدول ذکر کرد. توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صورت زیرنویس ارائه می‌شود و ارتباط آنها با جدول به صورت اعداد یا حروف انگلیسی در بالا و سمت راست جملات و اعداد مشخص می‌شود. نتایج و بررسی‌های آماری باید به یکی از روش‌های علمی در جدول منعکس شود، چنانچه محاسبات آماری منجر به تفاوت معنی‌دار شده باشد در سطوح احتمال  5% و 1% به ترتیب با یک یا دو ستاره نشان داده می شود. در صورتی که تفاوت معنی‌دار نباشد نیازی به گذاشتن علامت ns نیست.

برای این که جداول مربوط به نتایج برای خوانندگان غیرفارسی زبان نیز قابل استفاده باشد، شماره و عنوان جدول، متن جدول، سر ستون‌ها و کلیه علائم و توضیحات پای جدول باید دوزبانه (فارسی و  انگلیسی) و  انگلیسی زیر فارسی نوشته شود. اعداد متن جدول نیز باید به انگلیسی با استفاده از نقطه برای ممیز (فرمت معمول تایپ لاتین) نوشته شود. ضروری است کلیه مندرجات جدول از چپ به راست تنظیم شود. اندازه جدول حتی‌المقدور از 20 × 12 سانتی‌متر نباید بیشتر نباشد.

شکل‌ها (عکس یا نمودار) باید به صورت رنگی یا سیاه و سفید و در ابعاد  5/7 × 7 (حداکثر 9 × 12) تهیه شوند. شکل‌ها نیز باید با اعداد انگلیسی تنظیم شوند و ترجمه انگلیسی عنوان و محورهای شکل‌ها نیز در زیر عنوان فارسی نوشته شود. تاریخ‌های مورد اشاره در متن جدول و شکل ها بایستی به تاریخ میلادی تبدیل و در جدول و شکل ارائه شود. هر شکل باید بلافاصله پس از اینکه برای اولین بار در متن به آن ارجاع داده شد و یا اینکه در بالای صفحه بعدی ارائه شوند.

توجه: شماره و عنوان جدول‌ها به زبان فارسی و انگلیسی در بالای آن‌ها و شماره و عنوان شکل‌ها به زبان فارسی و انگلیسی در زیر آن‌ها نوشته شود. در نگارش عنوان جدول و شکل باید که خود توضیحی (Auto-explanation) رعایت شود، به طوریکه خواننده بدون مراجعه به سایر قسمت های مقاله بتواند اطلاعات کافی را از محتوی جدول و شکل کسب کند. جدول ها و شکل ها بایستی در متن مقاله به ترتیب مورد ارجاع قرار گیرند.

بعد از ارائه نتایج با روش بالا، نتایج حاصل تجزیه و تحلیل و با ذکر دلایل علمی تفسیر می‌شود و با توجه به هدف پژوهش با نتایج دیگران، در زمینه موضوع مقاله، مقایسه و تفاوت ها و مشابهت ها با ذکر دلایل و مستندات علمی بحث و نتیجه‌گیری به عمل می‌آید. مقایسه نتایج حاصل از پژوهش با نتایج پژوهش های مشابه در منابع داخلی و خارجی در این قسمت ضروری است. نگارنده(گان) می‌توانند در صورت لزوم پیشنهادات خود را برای انجام تحقیق‌های بعدی در پایان بحث ارائه کنند.

توجه: نتایج و بحث بایستی در یک قسمت واحد باشد. از ارائه نتایج و بحث به صورت جداگانه اجتناب شود.

سپاسگزاری

در این قسمت که حداکثر در یک پاراگراف در چهار سطر تنظیم می‌شود، می‌توان از اشخاص حقوقی/حقیقی که در تامین بودجه، امکانات و لوازم کار نقش مؤثری داشته‌اند و یا در انجام پژوهش راهنمایی و مساعدت کرده اند، سپاسگزاری کرد. این قسمت نیز از قسمت های مهم مقاله است و نشاندهنده احترام و ارج نهادن به نقش دیگران در انجام پژوهش است.

عدم تعارض منافع

در این قسمت نگارنده (گان) اعلام می کنند که با یکدیگر و سایر اشخاص حقوقی/حقیقی تعارض منافع ندارند.

منابع مورد استفاده

در این قسمت کلیه منابع ذکر شده در لیست باید در متن مقاله مورد استفاده قرار گرفته باشند. تمام منابع مورد استفاده اعم از داخلی یا خارجی باید به زبان انگلیسی نوشته شوند (نام نگارندگان، سال میلادی، عنوان مقالات یا کتاب‌ها، نام نشریات یا ناشرین، عنوان کنگره‌ها، شماره جلد، شماره نشریه و شماره صفحات (با استفاده از چکیده انگلیسی مقالات یا مطالب پشت جلد انگلیسی نشریات) برای کتاب‌ها، پایان نامه ها درج تعداد صفحات کتاب الزامی است.

توجه: گزارش‌های سالانه یا نهائی طرح‌های تحقیقاتی قابل استناد در مقالات علمی- پژوهشی نیستند و نباید در لیست منابع مورد استفاده قرار داده شوند.

در صورتی که برای یک موضوع لازم باشد چند منبع ذکر شود، منابع به ترتیب سال انتشار مرتب شوند. ترتیب نگارش هر منبع علمی در فهرست منابع بدین صورت است: در مورد مقاله نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شماره جلد، در داخل پرانتز شماره مجله، و اولین و آخرین صفحات قید می‌شود. در صورتی که مقاله بیش از یک نگارنده داشته باشد، پس از نگارنده اول نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نفرات بعدی به ترتیب ذکر می‌شود. در مورد کتاب به ترتیب نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نگارنده یا نگارندگان، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب (حروف اول کلمات بزرگ) شماره جلد، نام ناشر، محل انتشار و تعداد کل صفحات کتاب خواهد آمد.

در صورتی که از یک نگارنده چندین منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد ترتیب درج آن‌ها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید و اگر از نگارنده‌ای چندین منبع هم سال موجود باشد می‌توان با نوشتن حروف a ،b  و c در جلو سال انتشار، آن‌ها را از یکدیگر متمایز کرد. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می‌شوند. در مورد مرجعی که نگارنده آن مشخص نیست به جای نام نگارنده کلمه Anonymous درج می‌شود. مقالات یا کتاب‌هائی که به زبان فارسی منتشرشده‌اند در آخر منبع کلمه (In Persian) اضافه شود.

توجه: در صورتیکه منبع مورد استفاده دارای (Digital Object Identifier) DOI می باشد، درج آن ضروری است.

مثال:

برای مقاله:

Arzani, K. 2002. Introduction of some Asian pear cultivars (Pyrus pyrifolia) to Iran. Acta Horticulturae, 596, pp.278-290. DOI: 10.17660/ActaHortic.2002.596.45

Seyedi, M. and Abdollahi, H. 2022. Association of Resistance Level to the Fire Blight (Erwinia amylovora) Disease with Chloroplastic and Mitochondrial Oxidative Stress in Two Pear Cultivars Harrow Sweet and Bartlett. Seed and Plant Journal, 38, pp.71-90 (in Persian) DOI: 10.22092/SPJ.2023.360114.1276

Rodrigues, P.C., Malosetti, M., Gauch, H.G. and van Eeuwijk, F.A. 2014. A weighted AMMI algorithm to study genotype-by-environment interaction and QTL-by-environment interaction. Crop Science, 54(4), pp.1555-1570. DOI: 10.2135/cropsci2013.07.0462

Yan, W., Fregeau-Reid, J.A., Pageau, D., Martin, R.A., Mitchell fetch, J.W., Etienne, M., Rowsell, J., Scott, P., Price, M,. De Haan, B. ,Cummiskey, A., Lajeunesse, J., Durand, J. and Sparry, E. 2010. Identifying essential test locations for oat breeding in eastern Canada. Crop Science, 50, pp.504-515. DOI: 10.2135/cropsci2009.03.0133

برای کتاب:

Koocheki, A., Jami Ahmadi M.B., Kamkar, B. and Mahdavi Damghani, A.M. 2001. Principles of agricultural ecology. Jihad-e-Daneshgahi of Mashhad University Publications. Mashhad, Iran. 471 pp. (in Persian).

Yan, W. and Kang, M.S. 2019. GGE Biplot Analysis: A graphical tool for breeders, geneticists, and agronomists. CRC Press. Boca Raton, Florida, USA. 288 pp. DOI: 10.1201/9781420040371

فصلی از یک کتاب:

Dickinson, H.G. and Bonner, L.J. 1989. Pollination. Pp. 133-157. In: Wright, C.J. (ed.) Manipulation of fruiting. Butterworths Publisher, New Zealand.

Fischer, M. 2009. Pear breeding. Pp. 135-160. In: Jain, S.M. and Priyadarshan, P.M. (eds.) Breeding plantation tree crops: Temperate species. Springer Press. Germany.

بی نام 

Anonymous. 2009. FAO Statistical Data. Available on: www.faostat.org

FAO. 2022. World food and agriculture-statistical yearbook. Food and Agriculture Organization Publication. Rome, Italy. 254 pp. https://www.fao.org/3/cc2211en/cc2211en.pdf

.Anonymous. 2014. Statistical Year Book of Agricultural Crops. 1st Volume: Filed Crops. Ministry of Jihad-e-Agriculture, Tehran, Iran. (in Persian). 165 pp

پایان نامه

Arzani, K. 1994. Horticultural and physiological aspects of vigor control in apricot (Prunus armeniaca L.) under orchard and controlled environment conditions. Ph. D. Thesis. Massey University. New Zealand. 355 pp.

نشریه فنی

Hosseinifard, S.J. and Alipour, H. 2004. Diagnostics and removal of nutrients deficiency of pistachio. Technical Publication No. 82/500. Pistachio Research Institute, Rafsanjan, Iran (in Persian). 28 pp.

مقاله کنگره/کنفرانس (خلاصه مقالات)

Fichtner, E., Yun Chao, Y., Verreynne, J.S., Tang, L., Ferguson, L. and Lovatt, C.J. 2017. Repeating cycles of on and off yields in alternate bearing olive, pistachio and citrus different mechanisms, common solutions. Pp. 96. In: Proceedings of the First International Horticultural Science Conference of Iran, Tehran, Iran (Abstarct).

در صورتی که مقاله به صورت خلاصه (Abstract) باشد طرز نوشتن کاملاً شبیه مقاله کامل است با این تفاوت که در قسمت آخر داخل پرانتز (Abstract) آورده شود.

مقاله برخط:

Koundinya, A., Ajeesh, B., Hegde, V., Sheela, M., Mohan C., and Asha, K. 2021. Genetic parameters, stability and selection of cassava genotypes between rainy and water stress conditions using AMMI, WAAS, BLUP and MTSI. Scientia Horticulturae, 281, 109949. DOI: 10.1016/j.scienta.2021.109949.

چکیده مبسوط به زبان انگلیسی

 چکیده انگلیسی مبسوط مقاله بایستی چکیده فشرده ای (حداکثر سه صفحه) از کلیه قسمت های آن باشد. از درج نام نگارندگان بر روی چکیده مبسوط انگلیسی اجتناب شود. چکیده مبسوط انگلیسی حد اکثر در دو صفحه باشد. فرمت چکیده مبسوط در زیر ارائه می شود:

:Title

عنوان: کوتاه و جامع و در بر گیرنده محتوی مقاله باشد. عنوان نباید بیش از 25 کلمه باشد. 

:Abstract

چکیده: در این قسمت خلاصه فشرده ای (حداکثر 150 کلمه) از اهداف، مواد و روش ها و نتایج مهم ارائه شود.

:Keywords

 واژه های کلیدی: در این قسمت پنج تا هفت واژه کلیدی، که در عنوان تکرار نشده باشند، درج شود.

:Introduction

مقدمه: در این قسمت خلاصه فشرده ای (حد اکثر 200 کلمه) از مرور منابع جدید مرتبط با موضوع مقاله باشد که در آن به وضوح به تفاوت ها و شباهت های پژوهش های انجام شده و پژوهش حاضر اشاره شود. در انتهای این قسمت در یک جمله هدف/اهداف پژوهش بیان شود.

Materials and Methods

مواد و روش ها: در این قسمت خلاصه فشرده ای  (حداکثر 200 کلمه) از مواد و روش ها بایستی به طور واضح و شفاف ارائه و جزییات آن به اندازه کافی آورده شود، یا به منابع معتبر ارجاع داده شود. در این قسمت باید سوالات پژوهش توضیح داده شود، چارچوب پژوهش مطرح و روش اجرای آزمایش (ها) بیان گردد.

Results and Discussion

 نتایج و بحث: در این قسمت خلاصه فشرده ای (حد اکثر 250) کلمه از نتایج حاصل از پژوهش ارائه، تجزیه و تحلیل و با دلایل علمی تفسیر شود. نتایج به دست آمده با نتایج سایر پژوهشگران داخلی و خارجی مقایسه و تفاوت ها و مشابهت های آنها با دلایل و مستندات علمی بحث و نتیجه گیری شود.

References

منابع مورد استفاده: تعداد معدودی (حداکثر چهار منبع) منابع استفاده شده در مقاله به ترتیب الفبا و طبق فرمت راهنمای نگارندگان نشریه علمی نهال و بذر درج شود.

سایر نکات ضروری

  • مقالاتی که بر اساس راهنمای نگارندگان برای تهیه مقاله برای نشریه علمی نهال و بذر تهیه نشده باشند و با مندرجات این راهنمای نگارش مقاله مطابقت ندارند، در فرآیند بررسی و داوری قرار نمی گیرند.
  • بارگذاری و ارسال مقاله در سامانه نشریه علمی نهال و بذر الزاما توسط "نگارنده مسئول" انجام شود. دبیرخانه نشریه"ارسال کننده" مقاله را "نگارنده مسئول" مقاله می شناسد و مکاتبات بعدی با ایشان انجام خواهد شد.
  • در صورت وجود هر گونه ابهام در این راهنمای نگارش مقاله توصیه می شود به مقالات چاپ شده بر روی سامانه نشریه علمی نهال و بذر مراجعه شود.
  • مقاله‌های رسیده توسط هیات تحریریه (گروه دبیران) نشریه علمی نهال و بذر با همکاری متخصصان و صاحب نظران، بررسی و داوری می شود، و در صورت تأیید نهایی با رعایت نوبت منتشر می شوند.
  • نگارنده (گان) مسئول مطالب و نکته نظراتی هستند که در مقالات خود ارائه می‌کنند.
  • هیات تحریریه (گروه دبیران) گروه نشریه علمی نهال و بذر حق قبول، رد و ویرایش مقاله‌ها را در هر مرحله‌ای دارد.
  • مقالات پذیرفته نشده بازگردانده نمی شود.